Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

myshirt
14:28
(53) post piaciuti | tumblr
Reposted fromweightless weightless viapiccadilly piccadilly
14:27
7327 ecba 375
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapiccadilly piccadilly
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
14:25
myshirt
14:23
14:23
3242 2263 375
Reposted fromtaborri taborri viapiccadilly piccadilly
myshirt
14:22
8879 405e 375
myshirt
14:21
0997 d494 375
Reposted fromrol rol viaCalcarea Calcarea
myshirt
14:21
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoezja poezja
myshirt
14:21

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaCalcarea Calcarea

June 24 2015

myshirt
11:55
voglio un pensiero superficiale che rende la pelle splendida | flickr - photo sharing!
Reposted fromweightless weightless viapiccadilly piccadilly
myshirt
11:55
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
myshirt
11:54
4640 f498 375
Reposted fromroxanne roxanne viapiccadilly piccadilly
myshirt
11:54
9579 d931 375
Reposted fromtwarze twarze viapiccadilly piccadilly
myshirt
11:51
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaundonee undonee

May 21 2015

11:38
myshirt
11:38
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viayounganna younganna
myshirt
11:37
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
Reposted fromohwow ohwow via100suns 100suns
11:36
Reposted fromnokturnal nokturnal viayounganna younganna
myshirt
11:36
Reposted fromheima heima via100suns 100suns
myshirt
11:36
Dziecko pamiętaj, zawsze musisz najpierw pomyśleć o sobie.
— mój ukochany tata.
Reposted frombreakaway breakaway viayounganna younganna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...