Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

myshirt
18:08
myshirt
18:08
Wole śmiać się z Tobą na stacji benzynowej przy kawie, niż siedzieć w restauracji i nie wiedzieć do czego służy jeden z trzydziestu widelców.
— psychodelic
myshirt
18:08
myshirt
18:07

March 29 2015

myshirt
10:15
myshirt
10:14
3525 d1d9 375
Reposted fromnotgiveup notgiveup viaszyszaak szyszaak
myshirt
10:13
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative

March 24 2015

myshirt
19:02
9458 fe89 375
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viamariet mariet
myshirt
19:01
Większość ludzi nie prowadzi swojego życia. Oni tylko je akceptują.
— John Kotter
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamariet mariet
myshirt
19:01
1143 1040 375
Reposted frommariet mariet viafeelingthemoment feelingthemoment
19:00
3546 0e52 375
Reposted frombloodymonk bloodymonk
myshirt
19:00
6370 09ed 375
Reposted frombloodymonk bloodymonk
18:59
5923 fd87 375
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viashakeme shakeme
myshirt
18:58
Jesteśmy po to, by ratować siebie nawzajem.
— sann.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafeelingthemoment feelingthemoment
myshirt
18:58
"Chyba, ze możesz być wiedźmą..." ;)
Reposted fromnivea nivea viafeelingthemoment feelingthemoment
myshirt
18:58
2340 cc28 375
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastylte stylte
myshirt
18:57
8636 0b84 375

March 18 2015

20:15
0318 d9ec 375
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:15
myshirt
20:14
Takie osoby po prostu nie miewają problemów z uzależnieniami, bo ich życie składa się z poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku, soboty i wyjścia do kościoła w nowych butach.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshapeless shapeless viapoisonlips poisonlips
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl